Terug naar de basis

Sinds kort zit ik weer op tekenles. Terug naar de basis. Goed kijken. Onderzoeken van...